« Home | Rama Ravi, Music Academy » | Ritha Rajan, Nada Inbam » | Sathur Sisters, Nada Inbam » | Alamelu Mani, Nada Inbam » | Vidya Kalyanaraman, Vani Mahal » | Baby Sriram, Kalarasna » | Mohan Santanam, MFAC » | T K Govinda Rao, Musiri Chambers » | D Vardhani, Chennai Fine Arts » | Bharat Sundar, Vani Mahal »

Friday, December 19, 2008

P Rahul Narayan, Karthik Fine Arts

P Rahul Narayan - V V Suresh - V Srinivasan

Karthik Fine Arts. BVB Mini Hall.
19 Dec 08. 12:15 pm

ambOruha pAdamE - ranjani - Adi
srI vAtApi gaNapatiyai - sahAnA - Adi - PS (R)
srI kAntimatim - hEmavati - Adi - MD (RS)
praNatAtihara - mELa rAgamAlikA (49 to 60) - Adi - MVS
tuLasi jagatjanani - sAvEri - rUpakam - T (RNST)
srI chakra rAja - rAgamAlikA - Adi
tillAnA - khamAs

Good concert. The main sAvEri and sahAnA were better than the hEmavati. mELarAgamAlikA was rendered well also. Violinst was ok. Mridangist was good.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home