« Home | R Shridhar, Karthik Fine Arts » | R Vedavalli, AIR & AIMA » | Suguna Varadachari, AIR & AIMA » | Sangeetha Sivakumar, Bharatiya Vidya Bhavan » | Varalakshmi Anandkumar, Nada Inbam » | Amrita Murali, Astika Samajam Thiruvanmiyur » | Madras String Quartet, Bharat Sangeet Utsav » | Geetha Ramanathan Bennett, Music Club IIT Madras » | Gayathri Venkataraghavan, Music Club IIT Madras » | Vijay Siva, Bharat Sangeet Utsav »

Monday, December 07, 2009

Vijay Siva, Nalinakanti

N Vijay Siva - Amrita Murali - Manoj Siva

Nalinakanthi, MGR Janaki College
6 Dec 09. 6:30 pm

chalamela - shankarAbaraNam - aTa
entani nE - mukhAri - rUpakam - T (NS)
Emi dOva balkumA - sArangA - Adi - T (R)
ninnu vinA mari galada - rItigowlai - rUpakam - SS (short sketch S)
srI vEnkaTa girIsham - suruTTi - Adi - MD (RN)
inimElAyinum - darbAr - Adi - Ramaswami Sivan
shivam haram sAmbam bhaja manasA sadA - kAmbOdhi - Adi - HMB (RNST)
manasi dussam - Ahiri - misra cApu - ST

incomplete list.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home