« Home | Malladi Brothers, Valayapatti Nadalaya » | Sumitra Vasudev, Sri Kapali Fine Arts » | K L Kaushik, R A Puram Baktha Samaj » | T N Seshagopalan, Krishna Gana Sabha » | Jayanthi Kumaresh, Brahma Gana Sabha » | T K Govinda Rao, Nada Inbam » | R K Srikantan, Nada Inbam » | Vijay Siva, Nalinakanthi » | T N Seshagopalan, Meenakshi Sundararajan Fine Arts... » | Sanjay, Bharathiya Vidya Bhavan »

Tuesday, December 27, 2005

Trivandrum Venkataraman, Nada Inbam

Nada Inbam, Raga Sudha Hall. 27th December 2005 6:30 pm

Trivandrum Venkatraman (Veena) - Trichur Narendran - Pudukkottai Ramachandran

sarasIruhAsana priyE - nATTai - adi (S)
mAmava sadA varadE - nATTakuranji - rUpakam - ST (R N S)
durmArgacarA - ranjani - rUpakam - T (R)
sItamma mAyamma - vasantA - Adi - T
O rangasAyI - kAmbhOji - Adi - T (R N S)
tani

A nice concert. Sri Venkataraman's nattakuranji and ranjani alapanais were good. The kambhoji was quite long and enjoyable as well. The concert was nice.

After the mandatory Sri SVK talk at the end of the tani, Sri Venkataraman played madhyamavati to end the concert.

The percussionist did a good job.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home