« Home | S Sowmya, Isaitamizh Vizha by Saraswati Vaggeyakar... » | T V Gopalakrishnan, Sravanam » | Ravikiran, Nadabrahmam Anniversary concert. » | Rama Ravi, Palani Subramania Pillai Guru Pooja » | Seetha Narayanan, Sri Thyagaraja Seva Samiti » | Neyveli Santhanagopalan, Asthika Samajam, Tiruvanm... » | Thirupampuram Brothers, Nadasvaram Concert, Sri Ra... » | V V Srivatsa, Lec-Dem for Shanmukhapriya » | Prof T T Narendran, Veena Chamber Concert » | S R Janakiraman, Shyama Sastri kritis, Narada Gana... »

Monday, June 25, 2007

Vijay Siva, Nadopasana

N Vijay Siva – R K Shriramkumar – N Manoj Siva

Nadopasana, Dakshinamurthy Auditorium at PS High School
23rd June 2007 6:15 pm

ErA nApai [varNam] – tODi – Adi - PSI
sItApatE – khamAs – Adi - T [N at 'prEma jUCi nApai petta manasu jEsi', S]
talli ninnu – kalyANi – vilOma Capu - SS [R S]
saundara rAjam – brindAvana sArangA – rUpaka(2) - MD
slOkam in praise of Mannargudi Rajagopala Swami from mukunda mAlai of kulasEkarAzhvAr.
shri rAjagOpAla – sAvEri – Adi(2) – MD [R, N at 'nArAyaNa tAraka divya nAma parAyaNa krta nAradAdi nuta', S]
arumarundoru – kAmbOdhi – rUpakam
rAgam.tAnam.pallavi – maNirangu – Pallavi line 'mAvIranai vElavanai nI ninai, maNiranganai tozhum' - khaNDa tripuTa [2] i.e. 36 beat cycle– eDuppu 2 aksharam before samam. after singing trikAlam, the pallavi was sung in 1-kaLai for swarams; the pallavi was then sung in tisra jhampa [tisra gati] with swarams and then brought back to khaNDa tripuTa [2 kaLai]
tani Avarththanam
nIru sErvadOr [tEvAram] – nIlAmbari – Adi
smara sundarAnguni – paraju – Adi - DS
kaNdu dhanyanAdE – bEhag – rUpaka - PD [R]
kaNNan varuginDra nEram – chenjuruTTi – tisra laghu
'mahAyOga pIThE taTE' – slOkam in mAND
bArE pANDurangA – mAND – adi - Tukkaram
agaramum Agi [tiruppugazh] – jaganmOhini – vilOma Capu
nI nAma rUpamulaku – saurAshTram - Adi - T

A very nice concert. The AlApanais of kalyANi, sAvEri were both good, the sAvEri especially, was nicely elaborated. The rendition of saundararAjam was moving. The sAvEri kriti was also very beautifully rendered with nice neraval and svarams. The AlApanai of maNirangu was very nice. The tAnam was well structured and the pallavi was rendered very nicely. Sri Shriram Kumar and Sri Manoj Siva were following the main artists like his shadows. A concert to rememeber for sometime.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home