« Home | Suguna Varadachari, Nada Inbam » | Rama Ravi, Oli » | Suguna Varadachari, Krishna Gana Sabha » | Rama Ravi, Isai Saaral » | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam » | Kalyani Ganesan, Chennai Fine Arts » | Neela Ramgopal, Nada Inbam » | Vyasarpadi Kothandaraman, Nada Inbam » | R Vedavalli - MMI Rememberance, Brahma Gana Sabha » | Jeyaraj & Jaysri. Nada Inbam »

Sunday, August 26, 2012

R Vedavalli, Nada Inbam

R Vedavalli, V Sumithra - RK Shriram Kumar - K Arun Prakash - N Guruprasad

2nd July 2012
Smt. Ramani Memorial Concert
Raga Sudha Hall

viruttam
mOkshamugaladA - sAramati
nAdalOluDai - kalyANa vasantam
manasu svAdIna - shankarAbaraNam (RNS)
manasulOni
saraguNapAlimpA - kEdAragauLa (R)
aruNAcala nAtam - sAramgA
bAlagOpAla - bhairavi (RNST)
avatAram - jOnpuri

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home