« Home | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam » | Kalyani Ganesan, Chennai Fine Arts » | Neela Ramgopal, Nada Inbam » | Vyasarpadi Kothandaraman, Nada Inbam » | R Vedavalli - MMI Rememberance, Brahma Gana Sabha » | Jeyaraj & Jaysri. Nada Inbam » | Ritha Rajan, Nada Inbam » | Suguna Varadachari, Nada Inbam » | Seetha Rajan, Nada Inbam » | S Sushruthi, Nada Inbam »

Tuesday, July 03, 2012

Rama Ravi, Isai Saaral

Rama Ravi, Nanditha Ravi - Usha Rajagopalan - Thanjavur Kumar - H Sivaramakrishnan

AIR MTR Studio
Isai Saral, 24 June 2012, 5:30 pm

vAraNa mukhavA - hamsadvani - rUpakam - KI
kaDaikkaN vaitthennai - bEgaDa - misra cApu - Ramaswamy Sivan (RS)
vidhi illArku - kharaharapriyA - rUpakam - Anai Ayya (RS)
nekkurugi - AbhOgi - Adi
ADinadeppaDiyO - kalyANi - Adi (RNST)
arivAr yAr - mukhAri
eppo varuvArO - jOnpuri
eru mayil - mOhanam

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home