« Home | OS Thyagarajan, Madhuradhwani » | Prasanna Venkataraman, Nada Inbam » | Seetha Narayanan, Nada Inbam » | Amritha murali, Margazhi maha utsavam » | Sherthalai Ranganatha Sarma, Swararnavam » | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam » | Neela Ramgopal, Nada Inbam » | S Sowmya, Sri Parthasarathy Swami sabha » | RK Shriram Kumar, Nada Inbam » | V Sumithra, Nada Inbam »

Monday, May 09, 2022

Suguna Varadachari & V Bharath Kumar, Nada Inbam

 Suguna Varadachari & V Bharath Kumar - RS Jayalakshmi - VV Ravi - N Manoj Siva - Alathur Rajaganesh


Nada Inbam
Ragasudha Hall
15 April 2022 6:15 pm

sAmi daya jUDa - janaranjani - Adi - Calcutta KS Krishnamurthy (varNam)
lambOdaram avalambE - kAmbhOji - rUpakam - MV (NS)
srI kumAra nagarAlayE - aTANA - Adi - ST (RS)
munnu rAvaNA - tODi - jampa - T (RN)
innamum oru taram pArkka vENum - yadukula kAmbhOji - adi - GKB
ninnuvinA - pUrvi kalyANi - cApu - SS (RNST)
srI vENugOpAla - kuranji - kaNDa Ekam - MD
ksIra sAgara taranga - slOkam in kApi
bhaja mAdhavam anisam - kApi - Adi - MV
tillAnA - gambhIra vANi - Adi - TKG
nI nAma rUpamulaku - saurAshTram - Adi - T

A beautiful concert by the entire team. Rare kritis taken up and presented in an exquisite manner. The renditions of munnu rAvaNA and srI vENugOpAla were too good. The neraval were all done at places which are not regular and handled in a rather beautiful manner.

bharath

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home