« Home | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam » | Suguna Varadachari & V Bharath Kumar, Nada Inbam » | OS Thyagarajan, Madhuradhwani » | Prasanna Venkataraman, Nada Inbam » | Seetha Narayanan, Nada Inbam » | Amrita murali, Margazhi maha utsavam » | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam » | Sherthalai Ranganatha Sarma, Swararnavam » | Neela Ramgopal, Nada Inbam » | S Sowmya, Sri Parthasarathy Swami sabha »

Wednesday, August 17, 2022

Rama Ravi, Rukmani Arts & Music Trust

Rama Ravi & Nanditha Ravi - RK Shriram Kumar - K Arun Prakash

Rukmani Arts & Music Trust
Ragasudha Hall
31 Jul 2022 6:15 pm

sAmi daya jUDa - kEdaragauLa - Adi
yuktamu gAdu - srI - Adi - T (S)
intakannAnanda - bilahari - rUpakam - T (RNS)
nIrajAkshi - hindOLam - rUpakam - MD (RS)
nija marmamulanu - umAbaraNam - Adi - T
aparAdamula - latAngi - Adi - PSI (NS)
koniyADina nApai - kAmbhOji - Adi - VK (RS)
tani Avartanam
payyada - nAdanAmakriyA - tisra tripuTa - K
adi nI pai - yamuna kalyANi - DS
mukti aLikkum - senjuruTTi - Adi - GKB
apuDu manasu - khamAs - rUpakam - PSI
Eru mayil - mOhanam - kaNDa cApu 
nI nAma rUpamulaku - saurAshTram - Adi - T
 
That was a beautiful concert. A measured presentation. It left me with absolute bliss.
 
bharath

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home