« Home | Prasanna Venkataraman, Hamsadwani » | R K Shriram Kumar, Violin Concert, Music Club IIT ... » | Kalpakam Swaminathan, Tyagaraja vibakti kritis, Na... » | Trichy Pradeep Kumar, Sarvani Sangeetha Sabha » | T N Seshagopalan, Vedanta Desikar Temple » | Prarthana Rao, Purandara Dasa Day, Music Club IIT ... » | Kalpakam Swaminathan, Asthika Samajam, Thiruvanmiy... » | V V Subramanian & VVS Murari, Saarang Classical Ni... » | T Bhavani Prasad - Veenai, Music Club IIT Madras » | Aishwarya Vidya Raghunath, Music Club IIT Madras »

Friday, March 14, 2008

Nandita Ravi, Nada Inbam

Nandita Ravi - Dr Hemalatha - Nellai Balaji

Nada Inbam, Raga Sudha Hall
14th March 2008. 6 pm

dayAnidhE mAmava - bEgaDa - Adi - SS
srI kAncI nAyikE - asAvEri - rUpakam - AS (S)
rAmA ika nannu - sahAnA - rUpakam - PSI (RS)
rAmanAtam bhajEham - pantuvarALi - rUpakam - MD (RNS)
krupajUcuTaku vELarA - chAyAtarangiNi - Adi - T
pizhaigaLLellAm poruththu - nAyaki - Adi - Neelakanta Sivan
kanna tanRi nIvE - nArAyaNi - Adi - PSI (S)
raksha bettarE - bhairavi - Adi - T (RNST)
smara sundarAnguni - pharas - DS
mAnamE bhUshaNamu - shankarAbaraNam - misra cApu
sakhi prANa - senjuruTTi - dEsAdi - DS
nI nAma rUpamulaku - saurAshTram - Adi - T

A very nice concert. All things fell in place. Everything was beautifully rendered. The accompanists were supportive as well.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home