« Home | V Subramanian & Palai C K Ramachandran, Nada Inbam... » | Nandita Ravi, Brahma Gana Sabha » | Savita Narasimhan, Brahma Gana Sabha » | Lakshmi Sriram, Bhartiya Vidya Bhavan » | Vijay Siva, Nalinakanti » | R Shridhar, Karthik Fine Arts » | R Vedavalli, AIR & AIMA » | Suguna Varadachari, AIR & AIMA » | Sangeetha Sivakumar, Bharatiya Vidya Bhavan » | Varalakshmi Anandkumar, Nada Inbam »

Friday, December 11, 2009

Chingleput Ranganathan, Nada Inbam

Chingleput Ranganathan - TKV Ramanujacharlu - K Arun Prakash - N Guruprasad

Nada Inbam
11 Dec 09. 6:15 pm

jagadAnandakArakA - nATTai - Adi - T (short sketch)
paluku kaNTa - navarasa kAnaDA - Adi - T
eTulabrOtuvO - charkavAkam - misra cApu - T (S)
rAga sudhA rasa - AndhOLikA - catusra Ekam (2) - T (RS)
muripEmu galigE - mukhAri - Adi - T (RNS)
tani
kalinarulaku - kuntaLa varALi - dEsAdi - T (R)
paniyin vintuLi - harikAmbhOji - kaNDa jAti dhurva tALam - Thiruppugazh
tillAnA - hamsAnandi - dEsAdi
nI nAma rUpamulaku - saurAshTram - Adi - T
sriyatkAntAya - madhyamAvati

wonderful concert it was. enjoyed it thoroughly

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home