« Home | Chingleput Ranganathan, Nada Inbam » | V Subramanian & Palai C K Ramachandran, Nada Inbam... » | Nandita Ravi, Brahma Gana Sabha » | Savita Narasimhan, Brahma Gana Sabha » | Lakshmi Sriram, Bhartiya Vidya Bhavan » | Vijay Siva, Nalinakanti » | R Shridhar, Karthik Fine Arts » | R Vedavalli, AIR & AIMA » | Suguna Varadachari, AIR & AIMA » | Sangeetha Sivakumar, Bharatiya Vidya Bhavan »

Tuesday, December 15, 2009

Prasanna Venkataraman, Brahma Gana Sabha

Prasanna Venkataraman - R Raghul - S J Arjun Ganesh

Brahma Gana Sabha
12 Dec 09. 2:15 pm

sarasuDaninnE - sAvEri - Adi - KVI (short sketch)
Ongi ulagaLanda - Arabhi - Adi - ANDAL (S)
bhajarE rE citta - kalyANi - misra cApu - MD (RNS)
kOTinadulu - tODi - Adi - T
sukhievarO - kAnaDA - Adi - T (RST)
vizhikkuttuNai - viruTTam in mukhAri, hamsAnandi, sindu bhairavi
manadirkkugandadu - sindu bhairavi - Adi - TSI

Truly excellent concert by the youngster. Again, too short a slot for him.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home