Purandara trinity ovk onlyanna1 phgall_110

« Home | Seetha Rajan, Nada Inbam » | S Sushruthi, Nada Inbam » | B Balasubramanian, Nada Inbam » | Rama Ravi, Nada Inbam » | Parassala Ponnammal, Nada Inbam » | Jayalakshmi Santanam, Nada Inbam » | Amrita Murali, Music Academy » | T N Krishnan, Music Academy » | R Vedavalli, Nada Inbam » | Malladi Suribabu, Nada Inbam »

Sunday, January 22, 2012

Suguna Varadachari, Nada Inbam

Suguna Varadachari - Avaneeswaram Vinu - B Ganapathyraman - H Sivaramakrishnan

Nada Inbam
31st Dec 2011. 6:15 pm

vanajAkshi – kalyANi varNam – khaNDa aTa
rAmA nine namminAnu – husEni – Adi – Thyagaraja (S)
nAmorAlakinchi – dhanyAsi – rUpakam – VK (RNS)
vazhi maraittirukkude – nATTakurinji – mishra chApu – GKB (RS)
shrIdhara pAhi – jayantashri – rUpakam – MV
nI pAdamulE gatiyani – bhairavi – Adi – PSI – RNST
naDamADi tirnda - kAmbhOji - kaNDa cApu
Ehi mudam dEhi – Anandabhairavi – Adi – NT
Bhaja rE gOpAlam – yamunAkalyANi – Adi
mananilai ariyEnaDi - bhAgEsrI - Adi - Neela Ramamurthy
nI nAma rUpamulaku - saurAshTram - Adi - T
shriyat kAntAya – shlOka – madhyamAvati

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home