« Home | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam » | Kalyani Ganesan, Nada Inbam » | T N Krishan, Nada Inbam » | Suguna Purushottaman, Nada Inbam » | Sumithra V, Nada Inbam » | Rudrapatnam Brothers, Saraswathi Vaggeyakkara Trus... » | Trivandrum G Seethalakshmi, Nada Inbam » | Viji Krishnan, Nada Inbam » | Sangeetha Sivakumar, Nada Inbam » | J B Sruthi Sagar, Nadopasana »

Friday, May 24, 2013

Alleppey Venkatesan, Samajam

Alleppey Venkatesan - Mullaivasal Chandramouli - Trichur Narendran - Sri Sundar Kumar

Sri Thyagaraja Sangeetha Vidwat Samajam
Shyama Sastri Day

dayAnidE - bEgada
pAhimAm srI rAjarAjEsvari - nATTai
bangAru kAmAkshi - sAvEri - kaNDa maTyam - Vidya Sankar (composition on SS)
kAmAkshI parayugamu - yadukula kAmbhOji (R)
rAvE parvatarAjakumAri - kalyANi (S)
karuNajUDa - srI (R)
trilOka mAtA - paras
kAmAkshi - varALi - misra cApu (RNST) (neraval at visAlAkshi taruNi)
ennEramum - punnAgavarALi
kAmAkshi lOkasAkshi - madhyamAvati

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home