« Home | Alleppey Venkatesan, Samajam » | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam » | Kalyani Ganesan, Nada Inbam » | T N Krishan, Nada Inbam » | Suguna Purushottaman, Nada Inbam » | Sumithra V, Nada Inbam » | Rudrapatnam Brothers, Saraswathi Vaggeyakkara Trus... » | Trivandrum G Seethalakshmi, Nada Inbam » | Viji Krishnan, Nada Inbam » | Sangeetha Sivakumar, Nada Inbam »

Friday, May 24, 2013

V Sumithra, Musiri Chambers

V Sumithra - Anayampatti Venkatasubramanian - Mannarikoil J Balaji

Musiri Chambers
19 May 2013

slOkam on guru
sAmi - kharaharapriya [varNam]
vandhisidhavarE dhanyaru - rEvagupti - Adi - PD (R)
siddhIsvarAya namastE - nIlAmbari - misra cApu - MD (RS)
sambhO mahAdEva - kAmavardhani (NS)
karuNinchuDaku
pArvati ninnunE - kalgaDa
kaNDEn kaNDEn - vasantA - AK
srI kamalAmbhikAyAh param nahi rE (RNST)
iti nIku mariyAda - bEgaDa - misra cApu
jAnAti rama - slOkam in shanmukha priyA, sahAnA, kIravANi, kAmbhOji, sindhu bhairavi
bhajarE srI rAmam - sindhu bhairavi
gathita samayE - Ahiri - JayadEva
nI nAma rUpamulaku

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home