« Home | V Sumithra, Musiri Chambers » | Alleppey Venkatesan, Samajam » | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam » | Kalyani Ganesan, Nada Inbam » | T N Krishan, Nada Inbam » | Suguna Purushottaman, Nada Inbam » | Sumithra V, Nada Inbam » | Rudrapatnam Brothers, Saraswathi Vaggeyakkara Trus... » | Trivandrum G Seethalakshmi, Nada Inbam » | Viji Krishnan, Nada Inbam »

Wednesday, July 23, 2014

Rama Ravi, DKJ Foundation & Nada Inbam

Rama Ravi & Nandita Ravi - RK Shriram Kumar - J Vaidhyanathan

19th July 2014, Raga Sudha Hall
DKJ Foundation & Nada Inbam

intha mODi - sArangA varNam
muddumOmu - sUryakAntam
mApAla velasi - asAvEri (S)
nenaruncharA - simha vAhini (S)
mInalchana brOva - danyAsi (RNS)
srI ranganAtam - pUrNa candrikA
murugA muzhumadi - sAvEri
srI lalitE - bhairavi
svara rAga sudhA - shankarAbaraNam (RNST)
nAri maNi - khamAs
samayamidhE rA rA - bEhAg
arumarundhoru - mOhanam
kuvalayAkshirO - gauLipantu
mAyalADi - suruTTi
karpagamE kaN pArAi - madhyamAvati
nI nAma rUpamulaku

A really nice concert one got to listen, after a long time. thoroughly enjoyed it.

video available here.
http://www.youtube.com/watch?v=34HL7j1T3DA

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home