« Home | Rithvik Raja, BGS » | Rama Ravi, Nada Inbam » | Aswath Narayanan, MFAC » | R Vedavalli, Nada Inbam » | Alamelu Mani, Nada Inbam » | Aishwarya Vidhya Raghunath, Music academy » | Adithya Narayanan, Narada Gana Sabha » | Seetha Rajan, Nada Inbam » | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam » | S Sowmya, Meenakshi Sundarajan Fine Arts Academy »

Monday, February 27, 2012

Jeyaraj & Jaysri. Nada Inbam

Jeyaraj & Jaysri - Trichur Narendran - N Govindarajan

Nada Inbam
Dilip Remembrance
7th Feb 2012. 6 pm

neranammiti - kANaDA
tuLasidaLamulacE - mAyAmALavagauLa
bAlasubramaNyAya - suruTTi
brOvabAramA - bahudAri
sadAshrayE abhayAmbhikE - cAmaram
manasAeTulOrtunE
akshaya linga vibhO - sankarAbaraNam
visvanAtEna - sAmanta

Labels: ,