« Home | Rama Ravi, Rukmani Arts and Music Trust » | Rithvik Raja, BGS » | Rama Ravi, Nada Inbam » | Aswath Narayanan, MFAC » | R Vedavalli, Nada Inbam » | Alamelu Mani, Nada Inbam » | Aishwarya Vidhya Raghunath, Music academy » | Adithya Narayanan, Narada Gana Sabha » | Seetha Rajan, Nada Inbam » | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam »

Friday, May 24, 2013

V Sumithra, Musiri Chambers

V Sumithra - Anayampatti Venkatasubramanian - Mannarikoil J Balaji

Musiri Chambers
19 May 2013

slOkam on guru
sAmi - kharaharapriya [varNam]
vandhisidhavarE dhanyaru - rEvagupti - Adi - PD (R)
siddhIsvarAya namastE - nIlAmbari - misra cApu - MD (RS)
sambhO mahAdEva - kAmavardhani (NS)
karuNinchuDaku
pArvati ninnunE - kalgaDa
kaNDEn kaNDEn - vasantA - AK
srI kamalAmbhikAyAh param nahi rE (RNST)
iti nIku mariyAda - bEgaDa - misra cApu
jAnAti rama - slOkam in shanmukha priyA, sahAnA, kIravANi, kAmbhOji, sindhu bhairavi
bhajarE srI rAmam - sindhu bhairavi
gathita samayE - Ahiri - JayadEva
nI nAma rUpamulaku

Labels: ,

Alleppey Venkatesan, Samajam

Alleppey Venkatesan - Mullaivasal Chandramouli - Trichur Narendran - Sri Sundar Kumar

Sri Thyagaraja Sangeetha Vidwat Samajam
Shyama Sastri Day

dayAnidE - bEgada
pAhimAm srI rAjarAjEsvari - nATTai
bangAru kAmAkshi - sAvEri - kaNDa maTyam - Vidya Sankar (composition on SS)
kAmAkshI parayugamu - yadukula kAmbhOji (R)
rAvE parvatarAjakumAri - kalyANi (S)
karuNajUDa - srI (R)
trilOka mAtA - paras
kAmAkshi - varALi - misra cApu (RNST) (neraval at visAlAkshi taruNi)
ennEramum - punnAgavarALi
kAmAkshi lOkasAkshi - madhyamAvati

Labels: ,

Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam

Thamarakkadu Govindan Namboodri - S Varadarajan - Trichur Narendran

Nada Inbam
28 April 2013

suruTTi varNam
sankara suta - gauLa
kamalAmbA samrakshatumAm - Ananda bhairavi (RS)
gOpanandana - bhUshAvati
nAdOpAsana - bEgaDa (R)
bhOgIndra sAyinam
RTP - tODi - kaNDa tripuTa 2 kaLai, sama eDuppu, 5 akshara aridi
gAnalOla mAranIya pAparahita - kamalEsa mAm pAhi

Labels: ,

Kalyani Ganesan, Nada Inbam

Kalyani Ganesan - VM Ganesan

Nada Inbam
20 April 2013

sAmi ninnE - srI [varNam]
siddhi vinAyakam - cAmaram (sketch, S)
durusuga krupajUchi
Ananda naTana prakAsam (R)
sObillu saptasvara
bhajana sEya - dharmavati (RS)
akshaya linga vibhO (RtNST)
ranjani mrudu pankaja lOchani - rAgamAlikA
karpagamE - madhyamAvat

Labels: ,

T N Krishan, Nada Inbam

T N Krishnan - Guruvayur Dorai - BS Purushottaman

Nada Inbam
19 April 2013

rAma ninnE - husEni (s)
enduku nirdaya (RNS)
bhAvayAmi raghurAmam (R sAvEri)
kOluvamAra gadA (RNST)
marubAri

Labels: ,

Suguna Purushottaman, Nada Inbam

Suguna Purushottaman - R Hemalatha - J Vaidhyanathan - BS Purushottaman

Nada Inbam
16 April 2013

sarasuDa ninnE - sAvEri
sarasIruhAsana priyE - nATTai (S)
intha parAkA
mOkshamu galadA (RS)
kaNDEn kaNDEn - aTANA - Adi - Suguna Purushottaman (sketch)
nammi vachina - kalyANi (RNS)
vihara mAnasa rAmE - kApi (sketch)
durusuga krupajUchi - sAvEri (RNST)
manju nihar

Labels: ,

Sumithra V, Nada Inbam

V Sumithra - Charumathi Raghuraman - Melakaveri Balaji - Papanasam Sethuraman

Nada Inbam
13 April 2013

ninnE kOri - mOhanam [varNam, though not the usual one]
mAmava satatam - jaganmOhini (R)
OrajUpu
kAmAkshi - yadukula kAmbhOji - misra cApu - SS (RS)
sarasvatya bhagavatya - chAyA gauLa - misra cApu - MD (S)
karuNinchuDaku
satatam tAvaka (RNST)

Labels: ,